Sản xuất tủ nhựa cần những phụ kiện gì?

Những phụ kiển dùng để sản xuất tủ nhựa - minhdailuong.com

Tìm hiểu để sản xuất tủ nhựa, các đồ nội thất nhựa thì chúng ta cần những sản phẩm phụ kiện nào.

Sau đây là các loại phụ kiện gắn liền với từng loại nhựa

Nẹp bịt đầu dán đầu tấm nhựa

Nẹp bịt đầu nhựa Đài Loan, Famiplast, Vincoplast - minhdailuong.com

Nẹp chỉ dán cạnh

Mộng liên kết tấm nhựa

Ke góc liên kết

Ke góc liên kết tấm nhựa - minhdailuong.com

Các loại phụ kiện khác

Các loại phụ kiện khác - minhdailuong.com
Phụ kiện sản xuất tủ nhựa, nội thất nhựa - minhdailuong.com

Xem thêm loại máy cắt nhựa đài loan làm tủ mà hầu hết các xưởng sản xuất tủ nhựa đang sử dụng

Ngoài ra còn rất nhiều loại phụ kiện khác.

Nếu bạn đang tìm hiểu về ngành sản xuất nội thất nhựa hãy liên hệ với chung tôi ngay để được tư vấn hỗ trợ.